Hva er risikoen med forbrukslån uten sikkerhet?

forbrukslan

Det er en kjent sak at det er fordelaktig med et forbrukslån uten sikkerhet, og du har helt sikkert sett reklamer fra banker som reklamerer både høyt og lavt for at lånene deres er uten sikkerhet. For deg som behøver kjappe penger og ikke har muligheten til å stille med sikkerhet så er dette naturligvis veldig bra, men samtidig så fører slike lån også med seg noen ulemper. Men risikoen – den er det banken som må bekymre seg for, og ikke du!

Banken tar risikoen ved forbrukslån uten sikkerhet

Det høres kanskje pussig ut dersom man ikke kjenner til hvordan slike lån fungerer, men det er faktisk banken som tar risikoen ved et forbrukslån uten sikkerhet. Dette fordi at du selv ikke har noen egenkapital å tape, og du har heller ikke latt banken ta pant i noe som kan legges ut for tvangssalg dersom du ikke overholder låneavtalen. Ved et boliglån, der sikkerhet er nødvendig, så er bankens sikkerhet at de kan selge boligen dersom du slutter å betale for deg. Her er altså risikoen langt større for din egen del.

Men ettersom du ikke har gått inn med sikkerhet, så er det altså banken som har risikoen her. Derfor er renten såpass høy som den er på enkelte forbrukslån, og gjerne opp mot 20 prosent. Rett og slett fordi banken tar en større risiko. Det er ikke dermed sagt at du selv kan drite i å betale lånet når du ikke har penger, for det vil få konsekvenser. Forskjellen er bare at det her vil ta lengre tid og det vil føre til inkasso og betalingsanmerkninger, og kanskje tvungen lønnstrekk, men risikoen er altså langt mindre enn ved for eksempel et boliglån der huset eller leiligheten kan legges ut for tvangssalg.

Risikovurdering når du søker

Siden det ikke kreves sikkerhet for et forbrukslån, så må banken vurdere søkerne på andre måter. Det gjøres ved en grundig bakgrunnssjekk, der det man egentlig gjør er å risikovurdere søkeren. Banken får en «kredittscore» gjennom en kredittsjekk fra et eksternt kredittbyrå, som enten anbefaler eller fraråder å tilby et forbrukslån til denne søkerne. Her er det inntekt, alder og andre økonomiske forhold som er med på å påvirke hvordan resultatet blir. Du kan selv finne ut hvilken «risiko» du utgjør ved å utføre en gratis kredittsjekk av deg selv.

Det viktigste er altså inntekten din, men jobbsituasjon, vekslende inntekt de siste år, alder og andre faktorer kan også påvirke hvordan du kommer ut av en slik kredittsjekk. Selv om du tjente mye det siste året, så er det slettes ikke sikkert at banken vurderer deg som en søker med lav risiko når det gjelder forbrukslån uten sikkerhet.

Hvordan redusere risikoen

Siden det er banken som tar den største risikoen her, så er det ikke så alt for mye du kan gjøre for å forbedre sjansene dine. Riktignok så er det en del grep du kan gjøre for å «ta deg bedre ut» når banken skal kredittsjekke deg. Det er for eksempel å ikke ha betalingsanmerkninger, søke på et tidspunkt i livet der du har stabil økonomi og inntekt, og kanskje søke sammen med noen. For når man er to søkere så reduserer risikoen betraktelig, og dette vil banken belønne med både enklere aksept samt lavere rente.

Derfor anbefaler vi egentlig at man alltid søker sammen med noen, forutsatt at man har noen man kan stole på. Siden begges inntekt blir vurdert som én så vil dette føre til gunstigere betingelser. Samtidig så reduserer man risikoen ved et forbrukslån uten sikkerhet ettersom det er enklere å hanskes med betalingsproblemer dersom man er to fremfor om man hadde vært alene om det.

Kilder:http://no.wikipedia.org/wiki/Forbruksl%C3%A5n

http://www.lånutensikkerhetguide.no